<<  Dinimizde Hacamat Tedavisi  >>

Hacamat Nerdeyse Hazreti Adem (AS) ile  başlamış olup bir çok peygamber zamanında değişik kavimlerde uygulanmıştır. Yazılı kaynaklara göre hacmat ın 5,000 yıllık geçmişte de uygulandığını biliyoruz.

İslamda ise Hacamat; Rasulallah Efendimize (sav)  Mirac da Hacamat yaptırmanın önemi vurgulanarak ‘Ümmetine tavsiye olması’ melekler arzedildiği Hadis-i Şerfilerle sabitdir.

Bir hadis-i Şerifde Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyuruyorki;  ‘Sizin tedavi olmak için başvuracağınız en iyi çare Hacamattır’ (Hadis-i Şerif) 

Abdullah b.Abbas(r.a) Şöyle demiştir:Peygamber Efendimiz(s.a.v) Miraç gecesinde meleklerden hangi topluluğa uğradımsa bana ‘ümmetine kan aldırmayı emret’ diye tavsiye ettiler.

Hacamat Rasulallah Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) sünneti, Cebrail A.S. nin tüm müminlere tavsiyesidir.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülük takmaktır.” (Kenz’ul Umman, 28167)

  Peygamber efendimiz (SAV) bizzat kendisi Ebu Taybe adında bir haccama hacamat yaptırmış ve  başından kan aldırıp haccama ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur:  ”Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır.’‘  (Buhari,tıb 13; Müslim,musakat 62,63; Ebu Davut,nikah 26, tıp 3)

  ”Sizin tedavi olmak için baş vuracağınız  en iyi çare hacamattır.” (Nesei)

  Miraç gecesinde yanından geçtiği her bir melek grubunun Peygamberimize: ”Ümmetine hacamatı emret!” diye söylediğini Abdullah b. Abbas (RA) rivavet etmektedir. (Ali Nasif,et-Tac,III,203).

  Hz. Peygamber (SAV) ihramlı iken hacamat yaptırmıştır. (Buhari,savm,22; Müslim,hac87,88)

  ”Balda ve hacamat olmakta şifa vardır.” (Buhari,tıp3)  ”Hacamat,aklı artırır,hafızayı kuvvetlendirir.”(Hakim)

  Ebu Kabşe el-Emmari (RA) anlatıyor: Peygamber (SAV) başından ve iki omuzu arasından hacamat olur ve ”Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez.” buyurmuştur. (Ebu Davut- İbn Mace)

  ”Baştan hacamat olmak,eğer sahibi niyet ederse, yedi derde şifadır: cüzzam, cinnet, baras, uyuklama, göz kararması, baş ve diş ağrılarına şifadır.” (Tabarani)

  ”Tedavi olduğunuz şeyler arasında şunlarda şifa vardır: Hacamat, bal şerbeti ve dağlama. Lakin ben dağlamayı sevmem.”(Buhari)

  Ebu Kesbe el-Enmari radiyallahu anh anlatiyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam basindan ve iki omuzu arasından hacamat olur ve: “Kim bu kandan akitirsa, herhangi bir hastalik için, bir baska ilacla tedavi olmasa da zarar gormez!” buyururdu.” Ebu Davud, Tibb 4, (3859); Ibnu Mace, Tibb 21, (3484).

 • Muhammed (SAV) Efendimizin bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccâm’a hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp haccâma ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: “Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır. (yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)”(Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3)

 • Muhammed bin Abdullah; her kim ayın on yedi on dokuz ve yirmi birinci günlerinde kan aldırırsa kan hücumundan dolayı meydana gelen bir çok hastalıklardan şifa bulur.’ buyurmuşlardır. E. Davud Tıp H. 3861; Tirmizi Tıp H. 2051

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haccam ne iyi kuldur; (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır.” İbnu Abbas der ki: “Resulullah (sav) Mi`rac gecesinde, meleklerden mürekkep bir cemaate her uğrayışında; “hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!” derlerdi.” Kütübi Sitte Hadis No 4016

 • İbn-i Abbas’Resulullah (sav) hacamat oldu ve haccama ücretini verdi. Eğer bu (hacamat ücreti) haram olsaydı vermezdi. Ayrıca efendisine konuştu, o da vergisini hafifletti.’
 • Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn`in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: “[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu” denir. Yine Buhari`nin bir diğer rivayetinde: “[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu” denir. Bir diğer rivayette: “Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu” denir.

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haccam ne iyi kuldur; (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır.” İbnu Abbas der ki: “Resulullah (sav) Mi`rac gecesinde, meleklerden mürekkep bir cemaate her uğrayışında; “hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!” derlerdi.” Kütübi Sİtte Hadis No 4016

 • Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şifa üç şeydedir: * Bal şerbeti. * Kan aldırma, * Ateşle dağlama. Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum.” Bir rivayette: “Balda, hacamat olmada şifa vardır” demiştir. Kütübi Sİtte Hadis No 4002

 • Ebu Hind, Resulullah`ı bıngıldak kısmından hacamat etmişti. Aleyhissalatu vesselam: “Ey Beni Beyaza, Ebu Hind`i evlendirin, onunla evlenin!” buyurdu ve şunu ilave etti: “Eğer tedavi için başvurduğunuz şeylerin birinde hayır varsa bu hacamattır.” Hadis No 5662

 • Enes Bin Malik ‘Rivâyete göre, müşârün-ileyh demiştir ki: Ebû Taybe (Nâfi`) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`i hacamat etti de Resûlullah Ebû Taybe`ye bir sâ` (1040) dirhem hurma verilmesini emreyledi. (Bundan başka) Ebû Taybe`nin efendisi (Hârise oğulları) na da, te`diyesi meşrut vergisini hafifletmelerini emir buyurdu.