.

<<  Hacamatla  Felç Tedavisi  >>

.

Felç, sinirlerde veya kaslarda ortaya çıkan bir bozukluk dolayısıyla vücudun o parçasının hareket kabiliyetinin bozulması veya azalmasıdır.

Felç, sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluktan dolayı, kas gücünün kaybolmasına felç, nüzül veya inme denir.

Hafif ve ağır olmak üzere iki şekli vardır. Halk arasında “inme, nüzul” gibi adlarla da anılan felç kelimesi hadiseyi anlatmak için yetersiz kalmaktadır. Çünkü felcin de bir takım çeşitleri mevcuttur. T

edavinin ilk ve önemli şartı hastanın neşesini kaybetmemesi ve en kısa zamanda iyileşeceğine inanmasıdır.

Hareket kabiliyetini veren sinir yolları iki ana sinir hücresi grubundan meydana gelir: Merkezi grup sinir hücreleri ve çevresel sinir hücreleri ve yolları. İşte felci meydana getiren olayın hasara uğrattığı bölgeye göre “merkezi” ve “çevresel” felçler ayırt edilir ve görülür.

İradi  hareketleri yaptıran sistemde ortaya çıkan bozuklukları iki ayrı bölgede ortaya çıkar: Üst motor sinir hücreleri grubu bölgesi ve alt motor sinir hücreleri grubu bölgesi. Normal işleyiş içinde beyinden çıkan veya refleks olarak meydana gelen uyarının bu iki sinir hücresi topluluğundan geçmesi gerekir.

Hacamatla, çeşitli felç türlerinin tedavisi mümkündür. Her felç rahatsızlığının % 100 tedavisi var demek asla, doğru bir yaklaşım değildir.